ES Projektai

 

Gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas ir robotizavimas

              UAB „Plamega“ vykdo projektą „Gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas ir robotizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 405 232,00 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 1 156 520,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. lapkričio 10 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

              Įgyvendinant projektą bus įsigyti plastmasės gaminių liejimo automatas su priedais, lazerinė vamzdžių apdirbimo įranga. Įdiegti koloboruojantys robotai bei programinė įranga automatizuos ir optimizuos technologinius procesus apjungdami turimą įrangą ir įsigyjamą.

              Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 

UAB Plamega dalyvavimas tarptautinėse parodose

              UAB Plamega – metalo, plastiko produktų gamybos paslaugas bei techninius sprendimus teikianti įmonė, kaip pramonės subkontraktorė pajėgi vykdyti tiek smulkius tiek ir didelės apimties užsakymus, eksportuojanti didžiąją dalį produkcijos, vykdo projektą „UAB Plamega dalyvavimas tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0065. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 41.992 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose, kuriose bus užmegzti produktyvūs verslo kontaktai su bendrovės gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais. Dalyvavimas projekto parodose – kompleksinė galimybė susipažinti su tikslinių rinkų naujovėmis, pritaikant jas įmonės veikloje, pristatyti savo prekinį ženklą ir gaminamą produkciją parodų dalyviams ir lankytojams bei sustiprinti produkcijos įvaizdį esamose ir tikslinėse eksporto šalyse; susipažinti su konkurentų siūloma produkcija, įvertinti jų konkurencinį pranašumą. Visos tarptautinės parodos, kuriose planuojama dalyvauti - metalo apdirbimo sektoriaus subkontraktinių sprendimų, naujų medžiagų ir įrangos bei viso spektro kitų aktualijų inžinierinei pramonei pagrindiniai renginiai.


              Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė, o išaugusios įmonės eksporto apimtys leis vystyti technologinį įmonės atnaujinimą, kurti aukštos kokybės produktus bei paslaugas.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

Kontaktai